building5

Завършилите специалност „Строителство и архитектура получават право да:
Създават и ръководят собствен бизнес;
Ръководят частни строителни фирми;
Работят в строителните фирми като проектанти и консултанти, технически ръководители и помощник-технически ръководители;
Заемат ръководни длъжности в областните и общинските технически служби, в Държавната администрация;
Се занимават с капитално строителство ;
Бъдат производители или дистрибутори на строителни материали;
Бъдат консултанти в магазини за строителни изделия и материали;
Бъдат вещи лица към съда ;
Бъдат брокери във фирми за недвижими имоти;
Упражняват строителен надзор;
Учениците могат да:
Проектират сгради;
Изготвят градоустройствени и архитектурни проекти; Подготвят тръжни книжа и документация;
Осъществяват техническото ръководство и контрол на строителството;

geodesy6

Завършилите специалност „Геодезия“ получават право да:
Да извършват геодезически снимки и изработват геодезически планове;
Да работят с електронни и лазерни геодезически инструменти;
Да се реализират в областните и общински служби по кадастър;
Да участват в работата на частни геодезически фирми, както и да създават такива;
Да извършват геодезически работи в строителните фирми;
Учениците могат да:
Трасират и проектират надземни и подземни съоръжения;
Планират благоустрояването на населените места и землища;
Трасират и изграждат магистрали и хидросъоръжения;
Трасират и изграждат електро, газо и топлопроводи;
Изготвят скици и документи за строителството.

stroitel6

Завършилите специалност „Строител“ могат да:
Работят с техническа документация;
извършват различни видове зидарии от камък, керамични блокове, зидария от YTONG и други материали;
контролират и да измерват зидарските работи;
изпълняват различни видове вътрешни облицовки и настилки от изкуствени и естествени материали;
саморазливни настилки, декоративни покрития;
да прилагат в работата си новите технологии и материали;
да създават правилна и ефективна организация на работното място;
извършват различни видове мазилки и шпакловки;
контролират и измерват извършената от тях работа.